E3 Fast Track (Online Only) – Kurs 8-godzinny

 2 342,07

 • USD: 595.00$

 • Oferowany tylko online.
 • Oferta skierowana tylko w języku angielskim.
 • Digital Forensics z platformą E3

  Kurs E3 Fast Track zapewni uczestnikom wszystko, czego potrzebują, aby być biegłym w badaniach kryminalistycznych z wykorzystaniem E3 za pomocą różnych różnych typowych dowodów. Studenci uczestniczący w E3 Fast Track powinni już zostać przeszkoleni w zakresie podstaw kryminalistyki komputerowej. Kurs skupi się na wykorzystaniu E3 :Uniwersal podczas egzaminów i nie obejmie podstaw cyfrowej medycyny sądowej.

Opis

8-godzinny kurs ma na celu odkrycie uświadomienie znaczników kryminalistyki komputerowej i analizy wiadomości e-mail za pomocą Paraben’s Electronic Evidence Examiner-E3. Zaleca się, aby uczestnicy biorący udział w tym kursie ukończyli wstępny kurs wideo E3, który przyszedł wraz z zakupem narzędzi Paraben.

Po zakończeniu kursu absolwenci będą mogli:

 • – Wykonaj kompleksową analizę kryminalistyczną za pomocą E3
 • – Przeprowadź zbieranie danych i analizę danych za pomocą DP2C i E3
 • – Analizuj, filtruj, eksportuj i raportuj na lokalnych wiadomościach e-mail oraz w sieciowych sklepach e-mail
 • – Wykonuj przejęcia kryminalistyczne za pomocą DP2C
 • – Twórz pojemniki sądowe w celu minimalizacji, przechowywania i udostępniania danych dotyczących spraw
 • – Analizuj zrzuty pamięci
 • – Analizuj pliki internetowe
 • – Analizuj dane dziennika czatu
 • – Przeanalizuj różne systemy plików

Hits: 46